Mediasyon. Ukrayna Avukat Kiev. Avukatlık bürosu. Ukrayna hukuk

Mediasyon (lat. mediare – aracı olmak)

Tarafların içinde bulundukları uyuzmaşlığı mahkeme ve yargıç önüne gitmeden yansız  üçüncü taraf yardımı ile çözmelerinde kullanabilecekleri alternatif bir yöntem.

İhtilafları kendi iradelerle bir mediatörün arabuluculuğu ile çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu mediatöre ileterek, tarafsız, önyargıdan uzak, mahkeme ve dava yoluna başvurmaksızın mediatör eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi ortak çözümü bulmaya çalışırlar. Uyuşmazlığın tamamen çözülmesi ihtilafta olan tarafların iradesine bağlıdır.

Mediasyonu gerektiren durumlar:

 • Sadece ihtilafları mahkeme yolu ile çözmek değil, geleceğe odaklı ilişkileri korumak istiyorsanız;
 • Gizli kalmanız gerekiyorsa;
 • Uyuşmazlık çözümünde duyguların verdiği etkinin çok büyük olduğunu hissediyorsanız (eşler arasında medeni kanun mal paylaşımı, boşanma Ukrayna da);
 • Sorunun global çözümünü aramakta olup, büyük kontrat yapmaya niyetlenip ufak anlaşmazlıklardan dolayı ortak noktaya varamıyorsanız mahkeme siz mediatörün acil desteği gerekmektedir;
 • Tarafsız, önyargıdan uzak uzman mediatör desteği olmadan ihtilaflı durumun çözülmesi mümkün gözükmüyorsa.

Mediasyonun uygulandığı alanlar:

 • Ticari anlaşmazlıklar;
 • Korporatif anlaşmazlıklar (anlaşma uyuşmazlıkları);
 • Bankacılık ve sigortacılık alanında uyuşmazlıklar;
 • Proje yürütülmesinde destek;
 • İş yerinde anlaşmazlıklar;
 • Aile anlaşmazlıkları, boşanma Ukrayna da, mal paylaşımı;
 • Maddi ve/veya manevi tazminatlarının ödenme konusunda anlaşmazlıklar;
 • Telif ve komşu hakları ile alakalı anlaşmazlıklar;
 • Eğitim alanında anlaşmazlıklar;
 • Kültürlerarası uyuşmazlıklar;
 • Ceza davalarında eğitsel ve barıştırıcı amaçlarla;
 • Diğer farklı durumlarda.

Şirketimizde çalışan tecrübeli sertifikalı mediatörler sorun ve uyuşmazlık çözümünde size gereken desteği vereceklerdir.

Mahkeme ye başvurmadan mediasyon yardımı ile bu problemleri çözmek mümkündür!

Ukrayna avukat Kiev. Segedin Lex Consult avukatlık bürosu. Ukrayna hukuk.