Avukatlık Hizmetleri

Aşağıda belirtilen hizmetler dahil olmak üzere şirketimiz bünyesindeki avukatlar ile çeşitli avukatlık hizmetleri vermektedir:

 • Hukuk sal acil avukat desteği;
 • Ukrayna trafik kazası durumunda telefon ile hukuki danışmanlık (önceden mutabık kalınmalıdır);
 • Dava dosyasının yazılı ve sözlü analiz raporu;
 • Avukatın soruşturma, el koyma, arama sırasında bulunması;
 • Trafik polisi tutanakları ve kararları dahil olmak üzere iktidar ve devlet kurumları kararlarının avukatlık yardımı ile temyizi;
 • İdari ceza uygulama kararlarının avukatlık yardımı temyizi;
 • Ukrayna trafik polisi dahil olmak üzere müşteriyi idari ve devlet kurumları ile kuruluşlarında hukuk en temsil etme hizmetleri;
 • Sigorta şirketi karşısında müşteriyi avukatlar ile hukuken temsil etme hizmetleri ( Ukrayna trafik kazasi durumunda);
 • Mahkeme öncesi anlaşmazlıkların çözülmesi;
 • Gümrük ve göçmenlik idarelerinde anlaşmazlıkların çözüm sürecinde avukatın katılması;
 • Vergi uyuşmazlıkları;
 • Mülk sahibi haklarının korunması;
 • Hakaret davaları;
 • Mahkeme ve dava larda müşteriyi hukuk en temsil etme ve haklarını koruma hizmetleri;
 • Maddi ve manevi zararların tazmini için dava dosyasının hazırlanması;
 • Kapsamlı ekspertizin yeniden yapılmasını talep eden avukatlık dilekçesinin hazırlanması;
 • Şikayet, dilekçe, iddianame , dava dosyasının avukatlar yardımı ile hazırlanması.

Ceza mahkemesinde dava takibi

İdari Hukuk

Sözleşme Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Tüketici Hakları

Arsa ve arazi Hukuku

Veraset ve İntikal kanunları

Aile Hukuku

Gümrük Kanunları

Göçmen Mevzuatı (yabancı ülke vatandaşları için)