Bankacılık Kanunları

Bankacılık hukuku alanında şirketimizin verdiği hizmetler:

Banka ve kredi birliği kurucularına hizmetler:

 • Bankacılık hukuku banka krediler i  ile alakalı yazılı ve sözlü danışmanlık;
 • Banka krediler ve faiz oranları hakkında yazılı raporların hazırlanması;
 • Banka konut kredisi , banka şubeleri ve temsilciliklerinin kuruluşu, yeniden yapılandırılması, tasfiye edilmesi konusunda danışmanlık;
 • Öüşteri tarafından korporatif hakları satın alınacak bankanın  muhasebe ve hukuki müşavirliği;

Faaliyette olan banka ve kredi birlikleri için hizmetler: 

 • Bankacılık hukuku ile alakalı yazılı ve sözlü danışmanlık;
 • Yazılı raporların hazırlanması;
 • Mahkemeler, icra kuruluşları, devlet ve iktidar kurumlarında banka menfaatlerinin temsil edilmesi;
 • Bankanın akit taraflarının, partnerlerin ve borçluların hukuki müşavirliği;
 • Anlaşmalar dahil olup banka evraklarının hukuki denetimi, iyileştirilmesine yönelik önerilerin hazırlanması;
 • Banka kredi ( krediler ) anlaşmalarının hazırlanması;
 • Ukrayna Milli Bankasının bireysel lisans alımı ve döviz mevzuatı hakkında danışmanlık.

Banka müşterisi için hizmetler:

 • Bankacılık hukuku ve döviz mevzuatı hakkında danışmanlık;
 • Banka müşterisini banka ile olan ilişkisinde  temsil hizmetleri;
 • Ukrayna garanti mektupları, Ukrayna kredi işlemleri;
 • Anlaşma taslaklarının incelenmesi, müşteri için olabilecek risklerin tespit edilmesi;
 • Banka ile imzalanmış anlaşmalara değişiklik uygulanma konusunda danışmanlık;
 • Mektup, şikayet, dilekçe, iddia, dava dosyası, davaya itiraz mektuplarının hazırlanması;
 • Müşteri  menfaatlerinin mahkemelerder temsil edilmesi;
 • Kefalet sözleşmelerinin geçersiz olarak kabul edilmesi, mevduatın iade edilmesi, kar yoksunluğu zararının tazmin edilmesi  için dava dosyasının hazırlanması;
 • Banka garantisinin alınması için evrakların hazırlanması;
 • Euro Draft hakkında danışmanlık.

Ukrayna Kiev avukat.com.ua. Avukatlık ofisi ve bürosu Segedin lex consult. Avukat ve hukuk büro .