Dava takibi ve Arbitraj

Müşterilerimizi Ukrayna ve Türkiye mahkemelerinde temsil etmekteyiz!
Verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Dava dosyasının uzman avukatlar tarafından incelenmesi, tahkim i
 • Dava tahkim i ve dosyasının incelenmesi sonucunda yazılı raporun verilmesi;
 • Uzman avukatlar tarafından dava tahkim evraklarının hazırlanması: iddia, dava dilekçesi, karşılıklı dava, davaya itiraz, istinaf ve temyiz dilekçeleri, avukatlık bilgi talebi, dilekçeler, dostane anlaşması ve benzeri evraklar;
 • Delillerin toplanmasında danışmalık hizmetleri;
 • Aşağıda belirlenen davalarda tüzel (şirket, kurum, parti, fon, birlik ve benzeri) ve gerçek (Ukrayna vatandaşları, yabancılar, vatansız kişiler) kişileri temsil etmekteyiz:
 • Medeni hukuk (bankacılık, sigortacılık, aile, iş, sözleşme uyuşmazlıkları, arsa ve arazi hukuku konusunda anlaşmazlıklar, inşaat şirketleri ile uyuşmazlıklar, maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi, tüketici haklarının korunması, telif haklarının korunması dava dilekçesi , örnek dilekçe ve benzeri);
 • Ceza hukuku;
 • İdari hukuku (trafik kazaları, vergi uyuşmazlıkları, devlet kurumları ile anlaşmazlıklar, emeklilik uyuşmazlıkları, sosyal yardım ödemeleri ile alakalı anlaşmazlıklar, idari hukuk ihlalleri ile ilgili davalarda müşteri haklarının korunması ,  dava dilekçesi ve örnek dilekçe );
 • Ticari hukuk (iflas prosedürü, borçların ödettirilmesi, sözleşme öncesi ve sözleşme uyuşmazlıkları, fikri mülkiyet ve benzeri konular).
 • Aşağıdaki mahkemeler dahil olup bütün genel yargı yetkisi olan mahkemelerde dava takibi:
 • Yerli mahkeme ler, mahkeme kararı ve temyiz süreci
 • İstinaf mahkeme leri, mahkeme kararı ve temyiz süreci
 • Yüksek ihtisas mahkeme leri (temyiz süreci);
 • Ukrayna Üst Mahkemesi ( Yargıtay ).

Uzmanlarımız (avukatlar , hukukçular) davanın her hangi aşamasında  sizi temsil edip haklarınızı korumaya hazırlar!

Bunun dışında müşterinin menfaatlerini Arbitraj, Hakem mahkemesinde (bir davanın incelenmesi için oluşturulan veya devamlı faaliyette bulunan Uluslararası Ticari Arbitraj mahkemesi, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Denizcilik Anlaşmazlıkları Arbitraj Komisyonu gibi Arbitraj kurumlarında ve Yargıtay da)  temsil etmekteyiz.

Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde dava açılmasında hukuki destek.