Göç Yasası

Göç yasası alanında şirketimizin verdiği hizmetler:

 •  Yabancının yerleşim yerinde adres kaydı ve registrasyon;
 • Yabancı ülke vatandaşı için vergi numarası nın alınması;
 • Yabancı ülke vatandaşı için Ukrayna çalışma izni (Kiev);
 • Ukrayna da geçici oturma izni;
 • Ukrayna da devamlı oturma izni;
 • Yabancılar şube müdürlüğü (OVİR, AVIR), İç İşleri Bakanlığı ve benzeri kurumlarda hukuki destek ve ikamet, oturma izni  çalışma izni registrasyon, işlemleri *;
 • İdari ceza uygulama, göç yasası davalarında müşteriyi temsil etme hizmetleri;
 • Yabancılar şube müdürlüğü, İç İşleri Bakanlığı ve benzeri kurumlardaki memurların eylemlerinin temyiz edilmesi;
 • Yazılı ve sözlü hukuki danışmalık Ukrayna registrasyon ikamet oturum, oturma ıznı, ve , (yabancıyabancıların çalışma izni izinleri *;
 • Sınır dışı edilme kararının temyizi;
 • Gerektiği takdirde tercüman eşliği, evrakların yazılı tercümesi.