Durum Tespiti (Hukuki Audit)

Ceza Hukuku alanında şirketimizin verdiği hizmetler:

Bugün itibari ile Ukrayna’da başarılı çalışmanın önemli unsurlarından bir tanesi durum tespitidir.

Durum tespiti çalışması yardımı ile aşağıdaki durumlarda olabilecek riskler değerlendirilebilir: partner şirketi seçimi, personel in işe alımı, mahkeme işlemikorporatif hakların satın alımı, kredi veya yatırım kararının verilmesi gereken durumlarda. Durum tespiti çalışması sonucunda karşılanabilecek ödeme gücü veya dolandırıcılık ile ilgili problemler öngörülüp, olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmeye fırsat vermektedir.

Aşağıda yazılı ve benzer hukuki ve finans risklerin ortadan kaldırılması veya minimuma indirilmesi için durum tespiti çalışması yapılmaktadır:

 •  Şirketin korporatif hakları satın alınırken özellikle yüksek gösterilmiş fiyattan satın alma riski;
 • Borçlu şirketinin yükümlülükleri yerine getirmeme ve kredi ve mahkeme riski;
 • Malvarlığı, para kayıp riski;
 • Zarar verme, birinin iş itibarını zedeleme riski;
 • Mahkeme haciz işlemi başlatılma riski, söz konusu davaların olumsuz sonuçları (avukat) ;
 • Malvarlığın haciz ve vergi riski;
 • Satış akdinin geçersiz olarak belirlenme riski;
 • Borcu marlvarlığı ile ödeme riski;
 • Vergi, idari veya cezai takibata tabi tutulma riski;
 • Korporatif uyuşmazlıkların ortaya çıkma riski (ele geçirme, birleşme, hukuki davalar);
 • Fikri mülkiyet kayıp riski (ticari marka, sanayi numune, know-how);
 • Rakipler tarafından haksız eylemler riski;
 • Proje, sözleşmenin ve benzeri akitlerin gerçekleşmesi ile ilgili olan lisans, izin, onay ve benzeri evrakların alamama veya kayıp riski;
 • Kabiliyetsiz çalışanı işe alma riski, cezai geçmişine sahip olan kişiyi mali ve muhasebe sorumluluğu olan pozisyona tayin etme riski;
 • Ödeme gücü olmayan şahsa kredi verme riski;
 • Avukat  Ukrayna Kiev ve konusunda uzman avukatı.

Durum tespiti çalışması sürecinde Müşteri hukuki audit dışında muhasebe auditinin yapılmasını isterse eğer ikisi de yapılabilir!