İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas süreçlerinde müşteriye şirketimizin tecrübeli ukrayna avukat ları tarafından verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • İcra ve haciz takibinin başlaması için icralık işlemlerin icra dairesinde takibi;
  • İcralık işlemlerde kısmı veya tam hukuki destek;
  • İcra ve haciz takibi ile alakalı bilgi talep mektubu, dilekçe, şikayet, dava dilekçeleri, iddiaların hazırlanması ve münasip dairelere teslim edilmesi;
  • İcra ve haciz memuru veya icra dairesinin yetkili çalışanlarının eylemleri, eylemsizliği, kararları, emirlerinin temyizi;

Aşağıdaki konulardan herhangisi ile alakalı Ukrayna avukat dilekçelerin hazırlanması:

 • Kararın yerine getirilme düzeninin değiştirilmesi veya belirlenmesi, kararın yerine getirilmesinde erteleme veya taksitlere bölünme talebine dair;
 • Boçlunun malvarlığına el koyma;
 • İcralık eylemlerin uygulanmasının ertelenmesi;
 • İcra haciz kararnamesinin davacıya iadesi;
 • İcra haciz takibinde Tarafın değişikliği, icra  takibinin dönmesi, durdurulması;
 • İcra kararnamesinin ibraz süresinin yenilenmesi, icralık kararnameyi ikinci nüshasının takibi;
 • Mahkeme kararnamesinin Ukrayna avukat tarafından açıklanma talebi;
  • Ukrayna mahkeme leri tarafından verilmiş kararların başka ülkelerde avukat tarafından temyiz edilmesi, uygulanması, başka ülkelerin mahkemeleri tarafından verilmiş kararların Ukrayna’da uygulanması konusunda danışmanlık;
  • Müşteriyi Ukrayna İcra Dairesinde temsil etme hizmeti.