İdari Hukuk

İdari hukuk alanında şirketimizin verdiği hizmetler:

  • •İdari hukuk ve idari yargı konularında danışmanlık; örnek sözleşme , iş yeri , işletme denetimi
  • İktidar ve devlet kurumları tarafından yapılan denetleme, evraklara el koyma süreçlerinde hukuki destek; satılık iş yeri danışmanlığı
  • İktidar ve devlet kurumlarının haksız eylem ve kararlarının temyizi (trafik polisi, vergi daireleri, gümrük, yabancılar şube müdürlüğü (OVİR) vs);
  • Dava dosyasının incelenmesi, evrakların hukuki analizi, hukuki analiz raporunun hazırlanması;
  • İşletme de idari dava dosyası dahil olup şikayet, dilekçe, mektup, açıklama, iddia, itiraz mektubu, dava dilekçelerinin hazırlanması;
  • Ukrayna devlet ve iktidar kurumları, idare mahkemesi dahil olup adli yargı ilk ve ikinci derece mahkemelerinde dava takibi, müşteriyi hukuken temsil etme ve haklarını koruma hizmetleri; satılık iş yeri danışmanlığı
  • İşletme karşısında yetkili memur ve diğer kamu görevlilerinin eylemsizliğinin, taraflarından verilen  kararların ve emirlerin hukuka aykırı olmasının ispatı ve iptali için mahkemede dava takibi (vergi bildirim-kararının iptali, eylemlerin hukuka aykırı olarak belirlenmesi, idari ceza uygulama kararının iptal edilmesi ve benzeri işlemler dahil);
  • Vergi uyuşmazlıkları; iş yeri denetimi;
  • Gümrük uyuşmazlıkları.