İstihdam Yasası - Ukrayna İş Kanunu ve Sözleşmesi - Ukrayna Çalışma İzni

İstihdam Yasası alanında şirketimizin verdiği hizmetler:

İş veren için:

 • Eleman İşten çıkartma, toplu işten çıkartma, personel nakli, çalışanların sorumluluğu (şirket personeli) dahil olmak üzere İstihdam Yasası ile alakalı yazılı ve sözlü danışmanlık;
 • Ticaret kanununa uygun İş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması;
 • Yabancılar için Ukrayna çalışma izini alınması;
 • Toplu eleman iş sözleşmesi ve örnek sözleşme hazırlanması;
 • Görev talimatlarının hazırlanması;
 • Personel mali sorumluluk sözleşme sinin hazırlanması;
 • Şirketin personel, eleman işleri, Ukrayna çalışma izni ve evraklarının doğru yürütülmesi açısından denetim hizmetleri;
 • İş veren için Ticari sırların ifşa edilmesini önleyen tedbirlerin ve örnek sözleşme lerin hazırlanması;
 • Emir, talimatmaaş ve ücret ödenmesine dair yönetmenlik, iç düzen kurallar listesi ve benzer şirket içi evrakların hazırlanması;
 • Ticaret kanunu gereğince Çalışma uyuşmazlıkların çözülmesi, mediasyon;
 • Mahkemelerde temsil hizmetleri (maaşUkrayna çalışma izni iş sözleşmesi eleman yanlışları) mahkeme kararlarının temyiz edilmesi, avukat Kiev, Ukrayna;
 • İşe alınacak personelin hukuki auditi (durum tespiti).

Çalışanlar (eski çalışanlar için):

 • İş kanunu ile alakalı yazılı ve sözlü danışmanlık, avukat Kiev (Ukrayna);
 • Dilekçe, şikayet, iddianame, iş sözleşmesi örnek sözleşme ve dava dosyası hazırlanması;
 • İş kanunu uyarınca Çalışma uyuşmazlıkların çözülmesi, kıdem tazminatı;
 • İş verene karşı açılacak davalarda dava dosyasının, iddiaların hazırlanması;
 • Çalışan, eski çalışanın mahkemede temsil hizmetleri;
 • İşverenin iş kanunu na aykırı eylemlerinin temyizi, tazminat temini;
 • Aşağıdaki davalar için dosyaların hazırlanması:
  • Personelin iş yerinde çalışma hakkının yeniden kazandırılması, maaş borcu, zorunlu nedenlerden dolayı geçiçi iş görmemezlik dönemine ait ücret, manevi zarar tazminat ının ödettirilmesine dair davalar;
  • Disiplin cezası emrinin geçersiz olarak belirlenmesine dair davalar, tazminat davası;
  • Haksız işten çıkarma, tarih ve sebebinin değiştirilmesi, manevi zarar ve kıdem tazminatı nın ödettirilmesine dair davalar;
  • Yeni iş yerine yapılmış naklinin yasa dışı olarak belirlenmesi ve eski görevde yeniden çalışma hakkının kazandırılmasına dair davalar;
  • Çalışma defterinin iade talebi, zorunlu nedenlerden dolayı geçiçi iş görmemezlik dönemine ait ücret ödettirilmesine dair ve benzeri konularda davalar.