İş planlarının yapılması

İş planlaması alanında şirketimiz hem Ukrayna’da, hem Rusya’da (Moskova) hizmet vermektedir.

Yeni şirket veya şirket şubelerinin kurulması veya projelendirilmesi için:

Ukrayna Proje, inşaat, yeni ürün üretimi ve yeni hizmet alanının bütün bölüm ve göstergelerin detaylı fizibilite raporlarını içeren kapsamlı iş planları yapmaktayız. Ana dallar:

  • Proje efektiflik hesabı, proje uygulamasında gider ile gelir oranlarının hesaplanması;
  • Proje hazırlanması ve uygulanması aşamalarında ortaya çıkabilecek organizasyon, finans, pazarlama, hukuki, üretim sorunları ve diğer gözükmeyen risklerin tespiti;
  • Potansiyel yatırımcılar için Ukrayna üretim ve proje çekiciliğinin gerekçelendirilmesi ve fizibilite raporları;
  • Faaliyetin yapılacağı Ukrayna iç piyasa hacminin değerlendirilmesi.

Faaliyette olan şirket işinin optimizasyonu için:

Belli stratejik ve taktik amaçların ulaşılmasına yönelik yerel iş projeleri yapmaktayız. Ana dallar: (tarım ürün lerinden inşaata)

  • Tarım ürün leri, yeni diğer ürünler ve hizmetin hazırlanıp piyasaya sunulması;
  • Şirketlerin yeniden düzenlenmesi ve ürün imalat hacminin arttırılması;
  • Üretim teknoloji ve organizasyonun optimizasyonu, ürün kalitesi ve çalışma etkinliğinin arttırılması.

Yatırımcı veya alacaklı için:

Yatırım açısından bir projenin perspektifli olup olmadığını gösteren iş projeleri. Ana dallar:

  • Ukrayna proje uygulanmasından risk ve beklenen sonuçların gerçekçiliğinin değerlendirilmesi;
  • Sermaye geri dönüşünün değerlendirilmesi.

Her bir proje İşveren veya Yatırımcının istekleri göz önünde bulundurularak özel bir şekilde tasarlanmaktadır. Müşterinin özel istekleri olmadığı takdirde projeler genel kabul görmüş standartlara göre hazırlanmaktadır.