Noter ( Ukrayna, Kiev)

Şirketimizin partner noterleri tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Mevcut Ukrayna noter hizmetlerine dair ücretsiz danışmanlık;
 • Ukrayna sözleşme ve evrak noter tasdiği (taşınır ve taşınmaz mülkün ( gayrimenkul ev arsa daire ) kamulaştırılması, taşınır ve taşınmaz mülkün ipotek sözleşmelerivasiyetnamevekaletnamesatın alma anlaşması);
 • Taşınmaz mülk (gayrimenkul ev daire) ve devlet kaydına tabi olan taşıt araçlarının kamulaştırılmasına yasak konulması ve yasağın kaldırılması (taşınmaz mülkün mülkiyet hakları);
 • Ukrayna sözleşme ,evrak kopyaları ve evraktan alıntıların doğrululuğunun tasdiği;
 • Belgelerde imza gerçekliği tasdiği ve yeminli tercüman desteği (tüzük, banka kartları, dilekçeler ve benzeri evrak);
 • Yabancı dilden/yabancı dile tercüme edilmiş belgelerdeki tercüme doğrululuğunun tasdiği (yeminli tercüman desteği);
 • Vatandaşın belli bir yerde bulunduğunun tasdiği;
 • Gerçek kişinin belli bir yerde bulunduğunun tasdiği;
 • Evrakların ibraz zamanının tasdiği;
 • Ukrayna icrasenet ve çek imzalarının atılması;
 • Ukrayna senet ve çek itirazı;
 • Ukrayna ( Kiev) mevzuatı ile öngörülmüş diğer noter hizmetlerinin verilmesi.

Gerektiği takdirde noter bulunduğunuz yere gelebilir!