Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku alanında şirketin verdiği hizmetler:

 • Anti tekel mevzuatı, rekabet ve anti tekel hukuku, haksız rekabet ve tekstil rekabeti hakkında danışmanlık marka patent alımı;
 • Anti tekel mevzuatı  ve rekabet hukukunun ihlal durumlarında doğan sorumluluk hakkında danışmanlık;
 • Avrupa anti tekel mevzuatı, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ile düzenlenen maddeler, Dünya Ticaret örgütü (DTÖ) hakkında danışmanlık;
 • Devlet ihalelerine katılma konusunda danışmanlık, gereken evrak hazırlığı marka patent tescil;

Avukat ve hukuk danışmanlık (Kiev Ukrayna);

 • Ekonomik ve tekstil rekabet i korumasının ihlalerine dair dilekçenin hazırlanması;
 • Anti damping incelemesi sürecinde gereken cevap, yazılı açıklama ve evrak hazırlanması, Ukrayna Ekonomi Bakanlığının bilgi taleplerine cevapların hazırlanması;
 • Birleşme ve devralmalar, hisse satın alımı, sermaye paylarında değişiklik, şahıs şirket kuruluşu süreçlerinde Anti tekel Komitesi, Ukrayna Ekonomi Bakanlığına verilmek üzere evrakların hazırlanması patent marka tescili ;
 • Ukrayna Anti tekel Komitesinden onaylanmış faaliyet, yoğunlaştırma, kira, lizing, imtiyaz izinlerinin alınması için dilekçelerin verilmesi;
 • Tekstil ve diğer alanlarda Hakların korunmasına dair dilekçelerin verilmesi;
 • Anti tekel mevzuatının ihlali durumlarında Ukrayan Anti tekel Komitesinin verdiği kararların denetlenmesini talep eden dilekçelerin verilmesi;
 • Sanayi Finans Grubu kurulmasının amaca uygunluğu, Teknik Ekonomik Gerekçeleri, Sanayi Finans Gruplarına dair Genel Sözleşmesi konularında Yoğunlaştırma işleri Komitesinden raporların alınması;
 • Onaylanmış faaliyet veya yoğunlaştırma dosyasının incelenmesi sürecinde hukuki destek;
 • Ekonomik rekabet koruma mevzuatının ihlalleri ile alakalı dava incelemesinde hukuki destek marka patent alımı;
 • Onaylanmış faaliyet, yoğunlaştırma izinlerinin geçersiz olarak belirlenmesi için mahkemelerde dava takibi ve hukuki destek;
 • Anti tekel kurumları tarafından düzenlenen denetleme sürecinde hukuki destek;
 • Reklam, satış akitlerinin anti tekel mevzuatına uygunluk açısından denetlenmesi;
 • Kontrat, distribüsyon şemalarının Ukrayna Rekabet Hukukuna uygunluk açısından hukuki incelmesi;
 • Anti rekabet eylemleri ve haksız rekabete mukavemet patent marka işlemleri;
 • Şirket evrakları, faaliyetinin anti tekel mevzuatına uygunluk ve ihlal açısından hukuki audit (durum tespiti);
 • Devlet ihale prosedürlerinin temyizi;
 • Ekonomik rekabet koruma mevzuatının ihlalleri ile alakalı dava kararlarının temyizi patent marka işlemleri ;
 • Onaylanmış faaliyet yasağı, yoğunlaştırma iznin reddinin temyizi, kurucu evraklarının onaylanması veya değiştirilmesi, yoğunlaştırma yasağı;
 • Ukrayna Ticari mahkemeleri dahil olmak üzere Ukrayna Anti tekel Komitesi tarafından verilmiş kararların mahkemelerde temyizi;
 • Müşteriyi Ukrayna Anti tekel Komitesinde temsil etme hizmetleri (anti tekel davaları ve incelemeleri);
 • Anti tekel ve rekabet hukuku ile alakalı davalarda müşteriyi temsil etme ve haklarını koruma hizmetleri patent marka tescil işlemi.