Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku alalında şirketimizin verdiği hizmetler:

  • Sigorta ve kasko sözleşmelerinin hazırlanması; sağlık sigorta sözleşmesi hazırlanması ve dava aşaması
  • Sigorta, kasko ve sağlık sigorta sözleşmelerinin hukuki ekpertizi (düzeltilmesi, değiştirilmesi);
  • Sigorta ve kasko ve sağlık sigorta anlaşmazlıkları ve sigorta şirketleri ile anlaşmazlıkların mahkeme öncesi çözülmesi;
  • Sigorta şirketinin eylemlerinin temyizi ve dava işlemleri;
  • Dilekçe, iddia, dava dosyası, şikayetlerinin hazırlanması;
  • Devlet kurumları, sigorta şirketlerinde müşteriyi temsil etme hizmetleri;
  • Sigorta dava larında müşteriyi temsil etme, haklarını koruma hizmetleri;
  • Avukat.

Ödenmemiş, sağlığa verilmiş zararın tazminat ödemelerinin ödettirilmesi, maddi ve manevi zararın tazmin edilmesi, ödenmemiş sigorta teminatlarının ödettirilmesi, sigorta sözleşmesine göre sigorta teminat tutarının ödettirilmesi, araç sigortası anlaşmasına göre teminatların ödettirilmesi, sigorta sözleşmesinin tamamen veya kısmen geçersiz olarak belirlenmesi, sigorta sözleşmesinin feshedilmesi ve benzeri konusu olan uyuşmazlıklarda ukraynada hukuki destek (Ukrayna da Kiev).

Verdiğimiz hukuki destekten  Ukrayna ile sınırlı olmaksızın Türkiye’de de faydalanabilirsiniz!

Avukat ve Hukuk Büro Segedin Lex Consult – Hukuktaki başarınız!
(Ukrayna, Türkiye).