Şirketler Hukuku (Birleşme ve Devralmalar) Ukrayna Kiev Şirket nasıl kurulur.

Şirketler Hukuku alanına şirketimizin verdiği hizmetler:

 • Anonim şirket ve Limited şirket i açmak (ltd şirket) İş plan larının yapılması şirket kurmak;
 • Şirket kuruluşu ve Kurucu evrakları metninin hazırlanması;
 • Limited şirketi anonim şirket (OOO), Şahıs şirketi (ÇP spd ), bağlı işletme, yabancı yatırımlı şirket, şube, temsilcilik, çiftlik ekonomisi, hayır kurumu, sosyal ve benzeri kurumların tescili patent alımı Ukrayna da;
 • Şirket kuruluş u ve Kurucu evraklara değişiklik uygulanması (ana faaliyet alanının değiştirilmesi, kurucuların değişimi, kurucu sermayede payların değişmesi, adres ve isim değişimi ve benzeri durumlar), müdür değişimi durumunda yeniden tescil lisans sertifika tescili ;
 • Korporatif hakların satın alımı, (iş satışı – satın alımı (Birleşme ve Devralmalar), yeni yatırımcıların işe dahil olma, ticari akit süreçlerinde hukuki ve muhasebe detseği;
 • Şirket kurma ve Vergi sisteminin özelliklerine göre en optimum, uygun ve karlı iş yürütme sisteminin seçiminde destek( limited şirket anonim şirket şahıs firması );
 • Birleşme ve Devralma akdinden önce hukuki audit (lisans sertifika ve muhasebe durum tespiti; muhasebe auditi de yapılabilir);
 • Yatırımı çekme işinde mevcut hukuki ve diğer risklerin giderilmesine dair önerilerin hazırlanması, iş satışı veya Birleşme ve Devralma akdi öncesi işin hazır hale getirilmesi;
 • Lisanssertifika, sonuçlar alımında destek (Hijyen sertifika, UKRSEPRO kalite belgesi – Ürün ve hizmetlerin Ukrayna Devleti standartlarına uygun olduğunu tasdikleyen bir kalite sertifikasıdır);
 • Şirket kurma Limited şirket anonim şirket şahıs firması ) ve İş görüşmelerinde hukuki destek;
 • Her tür anlaşma sürecinde hukuki risklerin değerlendirilmesi ve denetleme desteği;
 • Sözleşme öncesi anlaşmazlıkların çözülmesi;
 • Her tür sözleşme taslağı, anlaşmazlık tutanağı, ek anlaşmaların hazırlanması;
 • Anlaşma imzalanma, anlaşmaya değişiklik uygulama sürecinde hukuki destek, anlaşmaların ekspertizi;
 • Dış ticaret sözleşmesi dahil olmak üzere sözleşme ve şirket kuruluş u uygulama sürecinde destek;
 • Mektup, bilgi talebi, tutanak, iddia, dava dosyasının, şikayetlerin hazırlanması denetleme desteği;
 • Elkoyma, arama, Ekonomik ve Organize suçlarla mücadele dairesi (UBOP, UBEP), vergi dairesi, Hijyen denetim kurumu, Tüketici hakları koruma derneği ve benzeri müfettişlik tarafından yapılan denetleme , elkoyma, arama süreçlerinde hukuki destek;
 • Devlet ve iktidar kurumlarının eylemlerine temyiz edilmesi;
 • Şirket kurmak ve şirketin iç evrak düzeninin denetlemesi, personel işleri ile alakalı evraklar, emir, tutanak, görev talimatları, iş anlaşmaları, ticari sırlar sözleşmesi, maddi sorumluluk anlaşmalarının hazırlanması, iş defterlerinin saklanma ve düzenlenme düzeninin denetlenmesi, Ukrayna, Kiev, Odessa, Dnepropetrovsk;
 • İç hukuki evrakların hazırlanması;
 • Limited şirket anonim şirket ve şahsı şirket (spd) tasfiyesi ve şahıs şirketinin faaliyetine son vermesi süreçlerinde hukuki destek;
 • Tüm hukuk dallarına dair yazılı ve sözlü danışmanlık ( ltd şirket anonim şirket );
 • Şirket uyuşmazlıkların çözülmesinde destek;
 • İş anlaşmazlıkları ltd şirket Ukrayna da anlaşmazlığı;
 • Şirketin gümrükte akreditasyonu;
 • Yabancı personel için çalışma izinlerin alınması.