Telif ve Komşu hakları. Ukrayna Kiev avukat. Avukatlık ofisi Ukrayna Kiev, avukat bürosu ve hukuk büro Segedin lex consult.

Telif hakları ve komşu Hakları ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında şirketimizin verdiği hizmetler:

 • Telif, fikir ve sanat eseri üzerindeki fikri mülkiyet haklarının tescili, kullanımı ve korunması konusunda danışmanlık hizmetleri;
 • Fikir ve sanat eserinin tescil ve kayıt işlemlerinde hukuki destek (ticari marka, Ukrayna’da telif ve komşu hakları, sınai mülkiyet eseri, buluş ve icat, faydalı modeller);
 • Anlaşma imzalanma süreci: anlaşma projelerinin hazırlanması, lisans anlaşmaları, eser sahipleri arasında yapılan eserin vücuda getirilmesinde iştirak ve mükafat paylarını  belirten anlaşması, eserin mühnasir (inhisari) kullanma haklarının devir anlaşması, eserin mühnasir (inhisari) olmayan kullanma haklarının devir anlaşması ve benzeri anlaşmaların görüşme, imzalanma ve uygulanma sürecinde hukuki destek;
 • Eser fikri mülkiyet hakları ile fikir ve sanat eserinin kullanma haklarının devir süreçleri, lisanslanma süreci, eserlerin telif ve komşu haklarının kullanma iznin alınması süreçlerinde hukuki destek;
 • Fikir ve sanat eserlerinin korunması konusunda danışmanlık hizmetleri;
 • Şirketler, işletmeler, kuruluşların güvenilir ticari sırrın korunma sisteminin hazırlanması ve uygulanması;
 • Fikri mülkiyet haklarının tescili ve korunması ile ilgili iddia, dava dilekçeleri, şikayet ve benzeri evrakların hazırlanması;
 • Fikri mülkiyet eserlerinin kullanımı ve satın alma görüşmelerinde hukuki danışmanlık hizmeti;
 • Fikri mülkiyet hukuku alanında haksız rekabetten korunma hizmetleri;
 • Fikri mülkiyet hukuku davalarında  dava takibi ve mahkemede müşteriyi hukuken temsil  etme hizmetleri;
 • Aşağıda belirtilen uyuşmazlıkların çözümü:
  • Lisans sahibinin belirlenmesi;
  • Lisans anlaşmalarının imzalanması ve uygulanması;
  • Lisans sahibi haklarının ihlal edilmesi;
  • Hakların tanınması ve yenilenmesi, telif veya komşu haklarının ihlal ve tecavüze sebep olan veya haklarda tecavüz teşkil eden eylemlerin yasaklanması dahil;
  • İhlal edilmiş hakların yenilenmesi ve/veya telif veya komşu haklarının ihlal ve tecavüze sebep olan veya haklarda tecavüz teşkil eden eylemlerin yasaklanması;
  • Manevi zararın tazmini;
  • Maddi zararın tazmini, kar yoksunluğu zararı, telif ve/veya komşu haklarını ihlal ederek ihlal edenin elde ettiği kazancının ödetilmesi veya tazmini dahil;
  • Telif ve/veya komşu haklarının ihlaline yönelik eylemlerin durdurulması;
  • Medyada meydana gelmiş telif ve/veya komşu haklarının ihlaline dair bilgilerin ve söz konusu ihlaler ile alakalı mahkeme kararlarının yayınlanması konusunda destek;
  • Telif hakları korunması ile ilgili olup mevzuatta öngörülmüş diğer yasal tebdirlerin  uygulanması.