Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku alanında şirketimizin verdiği hizmetler:

 • Ukrayna Ticaret kanunu ve ticari hukuk uyarınca Kiev ve Ukrayna’nın diğer şehirlerinde, tüzel kişi (şirket), şahıs şirketlerinin tescili, yeniden tescili, kurucu evraklara değişikliklerin uygulanması, müdürün değişimi durumunda yeniden tescil; iç ticaret ve dış ticaret danışmanlığı, ticaret şirketleri uygulamaları
 • Ukrayna Ticaret kanunu ve ticari hukuk uyarınca Korporatif hakların satışı/satın alınması (şirket satışı/satın alınması) ile ilgili: danışmanlık, korporatif hakları satılan şirketin hukuki ve muhasebe auditi dahil olup hukuki ve muhasebe desteği;
 • Ukrayna ticaret kanunu ve ticari hukuk gereğince Firmaların birleşme ve Devralmalar akitlerinin gerçekleştirilmesinde iç ticaret, dış ticaret işlemlerinde  destek;
 • Ukrayna Sözleşme hukuku: görüşmeler sürecinde müşteriye destek, sanayi ve ticaret hukukuna uygun sözleşme ve ön sözleşme taslaklarının hazırlanması, avukat eşliğinde sözleşmenin imzalanması, sözleşme uygulanması veya feshedilmesi süreçlerinde hukuki destek;
 • Ekonomik faaliyetin yürütülmesi için gereken izin, lisans ve sertifika alımında danışmanlık ve destek;
 • Değerli kağıtların basılması lisanssertifika ve kullanılması konusunda hukuki danışmanlık;
 • Değerli kağıtlar ile yapılan akitlerde hukuki destek ve lisans sertifika uygulamaları;
 • Şirket faaliyetinin iç ve dış güvenliği;
 • Ticaret şirketleri n Mahkeme öncesi anlaşmazlıklarının çözülmesi;
 • Avukat Kiev ve Ukrayna daki Mahkemelerde Müşteriyi temsil hizmeti;
 • İcra takibinde hukuki destek;
 • Devlet  ve iktidar kurumlarında Müşterinin temsil edlmesi haklarının korunması ve avukat kiev Ukrayna icra desteği;hukuk ve avukatlık büro;
 • Devlet ve iktidar kurumları kararları ve eymlemleri ve icra ları temyizi;
 • Mahkeme öncesi ve mahkeme yolu ile borçaların takibi ve avukat kiev ukrayna icra işlemleri;
 • Gümrük kanunları dahil olup başka dalda uzman avukat tan ticari ve diğer hukuk konularında danışmanlık.

Segedin Lex Consult – Hukuk ve Avukatlık bürosu