Vergi Hukuku - Müşavir Kanunu

Vergi kanunu alanında şirketimizin verdiği hizmetler:

  • Vergilendirme konusunda yazılı ve sözlü müşavir danışmalığı;
  • İş alanı ve özelliği, şirket türü, vergilendirme şekli, faaliyet alanlarına göre vergi planlaması;
  • Vergi dairelerine verilecek resmi bilgi talebinin hazırlanması, numarası, kanunu;
  • Vergi denetlemesi, müşavir kontrolü elkoyma, hazcetme süreçlerinde hukuki destek;
  • Vergi müffetişliği, vergi polisi çalışanları dahil olmak üzere, vergi dairesi çalışanlarının eylemlerinin temyiz edilmesi;
  • Yabancı ülke vatandaşı için vergi numarası nın no alınması Kiev de (Ukrayna avukat ve hukuk büro);
  • Vergi uyuşmazlıklarının mahkeme öncesi çözülmesi müşavir desteği;
  • Ceza davaları dahil olmak üzere müşteriyi mahkemede temsil etme ve haklarını koruma hizmetleri.