Авторське та суміжне право

Основні напрямки діяльності компанії в області авторського та суміжного права, права інтелектуальної власності:

 • консультації з питань реєстрації, використання і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • юридичний супровід реєстрації прав на об’єкти інтелектуальної власності (торгових марок, авторських і суміжних прав в Україні, промислових зразків, винаходів, корисних моделей);
 • договірна діяльність: розробка проектів, супровід під час переговорів, під час підписання та виконання ліцензійних договорів, договорів між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди, авторських договорів про передачу виключного права на використання твору, авторських договорів про передачу невиключного права на використання твору;
 • юридичний супровід передачі прав власності, прав використання на об’єкти інтелектуальної власності та ліцензування, отримання дозволу на використання об’єктів авторського права і суміжних прав;
 • консультації з охорони інтелектуальної власності;
 • розробка та впровадження надійної системи захисту комерційної таємниці на підприємстві, в установі, організації;
 • підготовка претензій, позовів, заяв, скарг та інших документів пов’язаних з реєстрацією та захистом інтелектуальної власності;
 • юридичний супровід під час проведення переговорів з питань використання, придбання об’єктів інтелектуальної власності;
 • захист від недобросовісної конкуренції в сфері інтелектуальної власності;
 • судове представництво та захист прав Клієнта з питань інтелектуальної власності;
 • такі спори, як:
  • Про встановлення власника свідоцтва;
  • Про укладання та виконання ліцензійних договорів;
  • Про порушення прав власника свідоцтва;
  • Про визнання та поновлення своїх прав, у тому числі про накладення заборони на дії, що порушують авторське право / суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
  • Про відновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
  • Про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
  • Про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права та (або) суміжних прав, або про виплату компенсацій;
  • Про припинення підготовчих дій до порушення авторського права та (або) суміжних прав;
  • Про публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;
  • Про застосування інших передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом авторського права і суміжних прав.