Корпоративне право (угоди M & A)

Основні напрямки діяльності компанії в області Корпоративного права:

 • складання бізнес-планів;
 • підготовка тексту установчих документів;
 • реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), дочірнього підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, філії, представництва, фермерського господарства, благодійної організації, громадської організації тощо, фізичних осіб-підприємців (СПД, ФОП);
 • реєстрація бази персональних даних, юридичний супровід під час обробки та охорони  баз персональних даних, під час отримання згоди, дозволу на обробку персональних даних, підготовки заяви про реєстрацію бази персональних даних, внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних;
 • внесення змін до установчих документів (зміна основних видів діяльності, складу засновників, зміни розміру статутного капіталу, зміни місцезнаходження, назви та ін), реєстрація при зміні директора;
 • юридичний і бухгалтерський супровід угод, включаючи купівлю-продаж корпоративних прав (купівля-продаж бізнесу (угоди M & A)), операцій із залучення інвесторів;
 • допомога у виборі найбільш оптимальної, зручною та прибутковою системи роботи бізнесу, з урахуванням особливостей оподаткування;
 • юридичний аудит (Legal Due Diligence) перед вчиненням угод M & A (також, можливий бухгалтерський аудит);
 • вироблення рекомендацій щодо усунення існуючих правових та інших ризиків, що перешкоджають залученню інвестицій, підготовка бізнесу до продажу чи укладенню угод M &A;
 • допомога в отриманні  дозволів,  ліцензій, сертифікатів, висновків (у тому числі висновок СЕС, сертифікат УкрСЕПРО, дозвіл на торгівлю, ліцензія тощо);
 • супровід під час проведення переговорів;
 • оцінка правових ризиків при укладенні угод;
 • врегулювання переддоговірних спорів;
 • складання проектів договорів будь-якої складності, протоколів розбіжностей, додаткових угод;
 • редагування договорів, юридичний супровід під час підписання договорів, внесення змін до договору;
 • супроводження виконання договорів, у тому числі зовнішньо-економічних договорів;
 • складання листів, запитів, актів, претензій, позовів, скарг;
 • юридичний супровід під час податкових перевірок, перевірок і виїмок, які здійснюють органи УБЕП, УБОЗ, співробітники СЕС та пожежної служби, служби із захисту прав споживачів та ін;
 • оскарження дій органів державної влади;
 • складання, перевірка правильності ведення співробітниками компанії внутрішнього діловодства, складання кадрової документації, наказів, протоколів, посадових інструкцій, трудових контрактів, договорів про нерозголошення комерційної таємниці, про матеріальну відповідальність, порядку зберігання, заповнення трудових книжок;
 • розробка внутрішньої юридичної документації;
 • юридичний супровід під час ліквідації юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (закриття СПД, ліквідація СПД, банкрутство);
 • письмові та усні консультації з усіх галузей права.
 • участь у врегулюванні корпоративних конфліктів;
 • трудові спори;
 • акредитація підприємства на митниці;
 • отримання дозволу на прцевлаштування (робочого дозволу) для іноземця.