Адвокат по трудових спорах. Трудовий адвокат.Увольненіе працівника за прогул. Як звільнити директора. Незаконне звільнення вагітної. Як звільнитися. Трудова угода (трудовий договір) Україна, Київ. Трудові спори.

Основні напрямки діяльності компанії в області Трудового права:

Для роботодавця:

 • усні та письмові консультації по трудовому праву, в т.ч. і з питань звільнення, скорочення, переведення на іншу роботу, притягнення до відповідальності
 • працівників (персоналу компанії), як звільнити директора за невиконання трудових обов’язків, як звільнити директора за результатами ревізії;
 • розробка проектів трудових контрактів (трудовий договір, трудова угода);
 • отримання робочого дозволу для іноземця;
 • розробка колективного договору;
 • розробка посадових інструкцій;
 • підготовка тексту договорів про матеріальну відповідальність працівників;
 • контроль правильності ведення кадрової документації на підприємстві, ведення кадрової документації;
 • розробка механізмів захисту роботодавців від ризику розголошення комерційної таємниці;
 • складання проектів наказів, положень про оплату праці, правил внутрішнього трудового розпорядку та ін. внутрішніх документів;
 • трудові спори: врегулювання трудових спорів, медіація;
 • представництво інтересів в судах, оскарження рішень суду, адвокат з трудових спорів (трудової адвокат);
 • юридичний аудит (Due Diligence) майбутніх працівників.

Для працівника, колишнього працівника:

 • усні та письмові консультації по трудовому законодавству, чим загрожує роботодавцю звільнення вагітної жінки, звільнення працівника за прогул, як
 • оскаржити незаконне звільнення працівника, як забезпечити відновлення на роботі, як краще звільнитися (Україна, Київ);
 • складання заяв, скарг, листів;
 • врегулювання трудових спорів;
 • підготовка претензії, позову до роботодавця;
 • представництво інтересів працівника, колишнього працівника в суді;
 • оскарження дій роботодавця, незаконне звільнення вагітної жінки, працівника за прогул (Україна), дострокове розірвання трудової угоди;
 • складань позовів до суду (трудові спори), в тому числі:
  • позов про відновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди;
  • позов про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення;
  • позов про зміну формулювання і дати звільнення, стягнення моральної шкоди;
  • позов про визнання переведення на іншу роботу незаконним і поновлення на посаді;
  • позов про витребування трудової книжки та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та ін.